Распоред звона

Школа ради у две наставне смене. Смене су подељене по хоризонтали и раде наизменично седмично, а настава се одвија по јединственом распореду часова за целу школску годину.

Активност I смена II смена
Улазак ученика 7:05 13:05
Предчас 7:10 – 7:55 13:10 – 13:55
Улазак ученика 7:55 13:55
I час 8:00 – 8:45 14:00 – 14:45
Одмор 8:45 – 8:50 14:45 – 14:50
II час 8:50 – 9:35 14:50 – 15:35
Велдики омор: 9:35 – 9:55 15:35 – 15:55
III час 9:55 – 10:40 15:55 – 16:40
одмор: 10:40 – 10:45 16:40 – 16:45
IV час 10:45 – 11:30 16:45 – 17:30
Одмор: 11:30 – 11:35 17:30 – 17:35
V час 11:35 – 12:20 17:35 – 18:20
Одмор: 12:20 – 12:25 18:20 – 18:25
VI час 12:25 – 13:10 18:25 – 19:10
Одмор: 13:10 – 13:15 19:10 – 19:15
VII час 13:15 – 13:55 19:15 – 20:00