Удружење родитеља и наставника „Партнерски за образовање „ Београд, које укључује клубове родитеља и наставника на територији града Београда, по добијању одлуке о почетку пројекта од стране Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а у сарадњи са Националном асоцијацијом родитеља и наставника Србије, у оквиру програма „Унапређивање политика и пракси инклузивног образовања у локалним заједницама“, успоствавило је пројектну сарадњу са Основном школом „Влада Обрадовић Камени“, у фебруару 2021. године

Општи циљ овог програма је унапређење социјалне укључености деце/ученика кроз развој иновативних модела образовне подршке и развој сарадње међу различитим партнерима за добробит детета/ученика, што представља део основних активности Удружења родитеља и наставника „Партнерски за образовање“ Београд.

Операционализовани карактер сарадње на пројекту је следећи:

Назив пројекта: Једнаки се с једнакима најлакше удружују – Цицерон

Циљеви пројекта: Унапређење образовног нивоа Ромкиња, развој свести за даљим образовањем, већом запошљивошћу и за обезбеђивањем квалитетнијег животног стандарда, уз јачање друштвене одговорности одређених структура на територији локалне заједнице.

 

Активности: Предавања, вршњачка едукација и радионице са мајкама и девојчицама из ОШ “Влада Обрадовић Камени“

Очекивани резултати: Оснаживање младих Ромкиња за даљим образовањем, промена образовне структуре ромске популације у МЗ Ледине, јачање поверења у образовно-васпитне институције, обезбеђивање квалитетнијег односа према свакодневном животу, развој партнерства и сарадње између школе и породице

Планирана предавања и радионице са полазницама:

  1. Предавање о афирмативном односу у комуникацији;
  2. Радионица о потребама, правима и одговорности сваког од нас;
  3. Како освестити лични идентитет?
  4. Стереотипи;
  5. Предрасуде;
  6. Дискриминација;
  7. Договор и како га постићи?
  8. Шта видим и читам у медијима?
  9. Професионална оријентација;
  10. Ја за пет година…

 

Пројектом је обухваћено 8 мајки и 8 девојчица узраста од првог до седмог разреда основне школе „Влада Обрадовић Камени“.

Чланови пројектног тима школе су психолог Душанка Јевтић и учитељица Ивана Милић. Предавачи и водитељи радионица су чланови Удружења родитеља и наставника „Партнерски за образовање“ Београд.

Сарадници из школе имају улогу да обавештавају учеснице о терминима и потребном прибору за рад, као и за ширење пројектних идеја у установи, ради стварања подршке код наставника у осталих ученика.

На почетку и на крају пројекта биће одрађене анкете за родитеље и децу на тему њихових потреба, што ће утицати на евентуалне измене тема радионица, о појму инклузије и стереотипа.

Динамика радионица биће реализована сваког месеца, према плану рада.

Сви актери пројекта су мишљења да ће се током и након пројекта учеснице оснажити да мајке с једне стране утичу на одлуку да ћерке наставе школовање и после основне школе, док ће девојчице оснажити своју личност, стећи самопоуздање и на тај начин смело кренути у даље образовање и постати свеснији слој наше заједнице.

Кроз овај пројекат школи је дониран 21 таблет уређаја на трајно коришћење, од којих је свака девојчица/учесница пројекта добила један таблет уређај.

Реализација прве активности

Предавање о афирмативном односу у комуникацији

Датум: 5.март 2021. године

Сагласност за учешће у пројекту и списак учесница је психолог школе, Душанка Јевтић мејлом послала и налази се у архиви пројектних докумената.

В. Д.1/1Јасмина Денић
С. Ј.2/1Хурија Ђемајљи
А. Х.3/1Макфире Бериша
С. Х.4/1Марина Тодоровић
С. Б.5/2Валентина Бериша
А. З.5/2Валдета Зумери
Н. Г.6/2Мерита Таћи
М. В.7/2Станка Видојевић

Предавање је оджала Јагода Петровић Укај, професор географије и грађанског васпитања у Средњој геодетској школи, је садржало презентацију о афирмативним облицима комуникације, вербалној и невербалној комуникацији, препрекама у комуникацији, начину вербалне комуникације, одабиру термина, тоналитету, познавању слушаоца, односу према гестовима и покретима које слушалац показује, ради евентуалног коригивања приступа и друге значајне детаље који су ученице и њихове мајке пратиле а занимањем, учествовале својим коментарима и на тај начин показале успешност предавања. Циљ предавања, које је имало потребне елементе радионице, је било упознавање са учесницама, одређивање општих постулата адекватне комуникације и оспособљавање свих укључених у заједнички радни канал комуникације поштовања и разумевања потреба и могућности, како чланова пројектног тима, тако и ученица и њихових мајки.

 

Реализација друге активности

„КАКО ОСВЕСТИТИ ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ?“

Датум: 27. април 2021. године

Радионицу под називом „КАКО ОСВЕСТИТИ ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ?“ водила ју је Татјана Дамјанац, наставник физике у Средњој саобраћајној школи у Земуну. Како је један од циљева пројекта да мајке и ученице учествују што активније, мајка Јасмина Денић је водила први део радионице, са мајкама. Други део је водила њена кћерка, са ученицама.  Водитељка је сугерисала девојчицама да исти сценарио реализују на часовима одељењске заједнице или на грађанском васпитању.

Реализација треће активности

„Дискриминација, стереотипи  и предрасуде“

Датум: 25. мај 2021. године

Радионица „Дискриминација, стереотипи  и предрасуде“ је реализована у просторијама наше школе. Водитељ радионице је била Ана Ивановић, родитељ и андрагог. Ководитељ је овог пута била мајка Макфире Бериша. Радионици је присуствовала и општинска делегација, сачињена од чланова који су задужени за сарадњу са школама из друштвених делатности. Том приликом су девојчицама подељени и таблет уређаји.