Продужени боравак

Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самосталан рад ученика и уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Слободне активности ученика (ликовне, музичке, говорне…)

 

У нашој школи, за децу чији су родитељи запослени, организован је продужени боравак који ученици похађају одмах после завршених часова, ујутру од 8 часова или у договору са родитељима.

Деца, уз помоћ учитеља, раде домаће задатке, усвајају радне навике, друже се и, осим градива, уче како да буду одговорнији. То је велика помоћ родитељима који су на послу, која уједно и омогућава да деца и родитељи код куће проводе време квалитетније и садржајније.

Боравак је уведен као помоћ родитељима који желе да знају да су им деца на сигурном док су они на послу.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави, али се међусобно преплиће и повезује рад, учење и игру.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Наш боравак одликује:

– лепо опремљен простор;
– простор који је само наш (користе га само ученици боравка);
– у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
– откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их и развијамо;

– од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
– радимо домаће задатке;
– вежбамо, проширујемо знања;
– обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима.

Са ученицима у продуженом боравку раде наставници разредне наставе (учитељи). У рад боравка се укључује и психолог. 

Групе које се формирају у продуженом боравку зависe од броја пријављене деце. Група у нашем боравку је хетерогена и чине је ученици I и II разреда.

Радно време боравка је од 08 до 16.30 часова.

План активности дана у боравку је следећи:

  • Окупљање ученика
  • Слободно време
  • Израда домаћих задатака
  • Слободне активности
  • Дежурство до одласка кући.