Посета „Студентском граду“

Посета „Студентском граду“

Ни киша ни ветар нису спречили библиотечку секцију да 11. марта посети библиотеку „Студентски град“. Љубазне и предусретљиве библиотекарке провеле су наше ученике кроз службене просторије, магацински простор и читаонице. Стрпљиво су им показивале књиге инвентара, укоричене „Политике“, погодности КОБИС-система (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси – http://www.vbs.rs/cobiss/) и начин издавања књига, мали лифт за књиге и велике читаонице. Писани утисци свих ученика наћи ће се на изложбеном паноу библиотеке.

Јасмина Радовановић