За ученике 8. разреда

Направи прави избор

У дуалном образовању теорија се учи у школи, а практична знања и вештине се стичу код послодавца.

Део наставе који се одвија код послодавца назива се учење кроз рад.

У зависности од образовног профила који си изабрао/ла проводићеш један, а у каснијим разредима два или три дана недељно код послодавца.