Такмичење ликовних секција

Општинско такмичење ликовних секција у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд, одржано је 10.5.2018. у ОШ „Ратко Митровић“ на Новом Београду.Учесвовало је 5 ученика наше школе од 2. до 4. разреда. Ученике је водила учитељица Зорица Вигњевић која води ликовну секцију. Ученица 4-2, Анђела Карапанџић освојила је 3. место на овом такмичењу на тему „Цртам Бајку“, а ученица 4-1 Елена Прекадини, освојила је 2. место са цртежом на тему „Ближи се ближи лето“.

 

 

Мађионичар у нашој школи

Дана 25. априла 2018. имали смо специјалног госта у нашој школи – мађионичара, на радост деце од првог до четвртог разреда, којима је он показао различите трикове, у којима су и они сами учествовали. Сви су након дружења са мађионичарем били весели.

Читалачка значка

Манифестација „Читалачка значка” одржава се у нашој школи од почетка њеног оснивања и окупља велики број ученика. Ове године је било укључено 45 ђака, који су вредно читали одабрана књижевна дела и писали своје читалачке дневнике, уз помоћ библиотекарки Јасмине и Наташе. Постигнут је циљ манифестације, а то је подстицање деце на читање, критичко мишљење и самостално анализирање књижевних дела. Завршна свечаност – читалачки час одржан је у среду 25. априла са библиотекарком Маријаном Дебељак из библиотеке „Вук Караџић”, која је са ученицима разговарала о прочитаним књигама, повезујући њихова искуства са оним што су прочитали.

Прослава Дана школе

Ове године Дан школе прославили смо 20. априла уз присуство бројних родитеља, гостију и ђака школе. Пошто се ове године у многим градовима света прославља стогодишњица завршетка Првог светског рата, одлучили смо да и ми у школи обележимо овај значајан јубилеј. Приредби је претходио Литерарно-ликовни конкурс „Слобода”, а и сама приредба је била посвећена тој тематици. Ученици који су освојили прва три места на конкурсу награђени су на свечаности, као и остали ученици који су добили бројне награде на другим такмичењима ове школске године.

   

Ученици петог разреда припремили су са библиотекарком Наташом представу под називом „Слобода може да се чује”, а ученици рецитаторских секција млађег узраста (припремала их је учитељица Драгана Томашевић) и старијег узраста (спремала их је библиотекарка Наташа Стојиљковић) рецитовали су песме о слободи. Хор је улепшао приредбу са три пригодне композиције, од којих је једну свирала на хармоници вишеструко награђивана ученица седмог разреда Ања Броћиловић. Посебно изненађење за ученике било је појављивање у представи наставника историје Милоша Марчетића у улози војводе Живојина Мишића. На крају свечаности присутне је увеселио наступ ритмичке секције млађих разреда учитељице Весне Андријевић.

Након приредбе ђаке је у дворишту школе чекало изненађење – чланови тима „Шкоград”, који вредно раде на унапређивању и улепшавању наше школе. Они су се са децом, комшијама и запосленима дружили и разговарали о будућој летњој учионици, која ће се овога лета градити захваљујући пројекту који је припремио и реализовао „Шкоград”.

Квиз за осмаке

У холу школе је 18. априла одржан квиз за ученике осмог разреда из српског језика и хемије ради што боље припреме ђака за пријемни испит у средњу школу. Представници одељења одговарали су на занимљива питања својих наставница, док су остали ученици навијали за своје другаре. Боље знање из хемије показало је одељење 8/2 и то за само један бод, а из српског језика је боље било 8/1, такође за један бод. Целокупан резултат био је изједначен, а ученици су се добро забављали док су се подсећали целокупног градива из ова два предмета.

Упис у основне школе 2018/2019

043028 


УПИС ПРВАКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ

Родитељи су дужни да упишу своју децу у основну школу уколико она имају најмање шест и по и највише седам и по година, на почетку школске године.

Школску 2018/2019 годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2011. године до 28.02.2012. године. Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије који обухватају овај процес.

Овде пријавите дете за упис у школу 

КОЈА ШКОЛА СЕ УПИСУЈЕ?

Одабир школе врши се у зависности од територије коју обухвата подручје школе. Свака основна школа дужана је да упише све будуће праваке са подручја које јој је додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја неких других школа, али само уз захтев родитеља и уколико то дозвољава капацитет школе.

Подношење захтева за упис детета, родитељи морају да поднесу најкасније до 1.фебруара календарске године у изабраној школи како би дете од првог септембра похађало први разред.

КАДА СЕ ВРШИ УПИС ДЕЦЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ?

Тачан датум уписа првака није утврђен ниједним прописом или законом, али је период од 01.априла, па до краја маја, намењен упису будућих првака у основне школе.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Након прегледа педијатар издаје потврду која се прилаже приликом уписа детата у основну школу.

Зрелост детета за похађање основне школе испитује школски психолог.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ

Документа потребна за упис првака у основну школу:

  • извод из матичне књиге рођених
  • уверење о похађању предшколског програма
  • доказ о лекарском прегледу детета
  • доказ о пребивалишту родитеља

Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Тестирање будућих првака врше психолог и педагог школе на матерњем језику. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.

Уколико школски психолог или педагог нису у могућности да тестирају дете на његовом матерњем језику у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

РАНИЈИ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Деца старости од шест до шест и по година могу да се упишу у први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског психолога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, психолог школе препоручује:

  • упис детета у први разред или
  • одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма.

Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може да поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају:психолог, педагог,учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађање предшколског програма.

КАСНИЈИ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је  од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

УПИС ПОСЕБНИХ ГРУПА УЧЕНИКА

Упис у основну школу ученика са сметњама у развоју:

Основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју, уписују ученици на основу мишљења интерресорне комисије задужене за процену потреба за пружањем било какве додатне образовне, здравствене или социјалне подршке и уз сагласност родитеља.

-Упис у основну школу страних држављана и деце без држављанства:

Деца која имају држављанство неке друге државе могу уписати основну школу под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани, лица без дрржављанства, прогнана или расељена лица – која не знају језик на коме се изводи настава у школама, добијају прилику од школе да науче језик или да се припреме за наставу и допунску наставу, како би успешно наставили са образовањем.

Уколико је ученик држављанин неке европске земље, а привремено борави у Републици Србији, има право да наставу похађа на матерњем језику, да добије бесплатно школовање под условом реципроцитета или на терет родитеља.

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН И ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интерресорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални план, његову примену и вредновање.

ПРАЋЕЊЕ УПИСА У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Сваке године јединица локалне самоуправе води евиденцију о броју деце која  су у узрасту за упис у основну школу и на основу тога обавештава родитеље, односно старатеље и школу. За родитеље, односно старатеље који децу не упишу на време у школу, а да притом немају оправдани разлог, следи казна од 5.000 до 25.000 динара.

 


Драги родитељи,

дошло је време да своје дете упишете у школу како би од почетка школске године редовно пратило наставу.

Уколико је ваше дете напунило шест и по година, стасало је да ове године крене у први разред основне школе. Полазак у школу је свечани тренутак за свако дете, па је важно да све припреме за упис и полазак извршите на време.

IMG_20140311_105529-edit

Наша је школа мала и скромна, али успешна, са традицијом и драгоценим искуством у одгајању, едуковању и васпитању бројних генерација. Краси нас ентузијазам истинских заљубљеника у захтеван и одговоран просветни посао и вера у племениту, хуману мисију коју обављамо.

Колектив нам је млад, стручан, амбициозан и безрезервно посвећен, како очувању традиционалних вредности средине у којој деламо, тако и ширењу видика у складу с достигнућима савремене педагошке науке.

Обезбедили смо кабинетску наставу у две смене, боравак за ђаке првог и другог разреда. Организујемо додатне и допунске часове, као и припреме за матурски испит.

Поседујемо информатички кабинет, фискултурну салу, отворене спортске терене и терен са вештачком травом у школском дворишту.

IMG_20140311_105611-edit

Сарађујемо са институцијама  културе (позориштима, музејима, галеријама).

Посебну бригу водимо о безбедности ученика, инсистирамо на националној, верској и културној  равноправности, уважавању личности и нарочито на нултој толеранцији према насиљу сваке врсте.

Развијамо индивидуланост и креативност, негујемо емпатију и колективни дух.

О деци бринемо као о својој,  сваки њихов успех доживљавамо као сопствени и поносимо се резултатима  – који не изостају.

Наш мото је : Моја школа, моја кућа!

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.  Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

IMG_20140311_105545-edit

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

1)  упис детета у први разред;

2) упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа ће уписати у први разред  свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

У први разред школске 2018/2019 год. уписују се деца рођена од 1. марта 2011. године до 28. фебруара 2012. године уз подношење следеће документације:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
  • потврда надлежног лекара о здравственом прегледу детета,
  • потврда предшколске установе о похађању припремне наставе,
  • потврда о пребивалишту.

Упис почиње о1. априла 2018. године и траје до 30. јуна 2018. године.

Упис се врши сваког радног дана од 09,00 до 14,00 сати.

       Све потребне информације о упису деце у први разред можете добити у секретаријату школе или на телефон 011 2155-476 и 2154-975.

Драги, родитељи, посетите наш сајт који ће вам посведочити о успешности и креативности  наших ђака и који ће предано бележити успехе вашег детета .

Срећан полазак у први разред вашем детету и успешно школовање жели колектив Основне школе „Влада Обрадовић Камени“!

                                                                                                                       

 

 

Други круг међународног математичког такмичења „Пангеа“

У недељу, 22. 4. 2018. године одржан је други круг међународног математичког такмичења „Пангеа“. Учитељица Љиљана Тодоровић је припремала и водила три ученика који су се најбоље пласирали у првом кругу овог такмичења: Ђуровић Тамару 3-1, Максут Уроша 3-2 и Јашари Дејана 3-1. Такмичење је организовано на општинском нивоу у приватној Основној школи „Бејза“ на Бановом Брду.

Одлична организација и топла добродошлица, као и пригодно послужење и поклони су учинили да наши ученици понесу једно ново искуство и лепе утиске.

Dvorište-čvorište

Na Dan škole, 20. aprila, posle školske priredbe, okupili su se članovi udruženja „Škogled” sa komšijama, nastavnim osobljem i đacima škole da bliže razgovaraju o avanturi koja dolazi narednih nedelja i da proslavie njen početak. Zajedno će osmišljavati i graditi komšijski prostor za druženje i učenje u školskom dvorištu koji su nazvali Dvorište čvorište. Ovaj udruženi poduhvat sprovode kroz projekat Urbano čvorište 2 preko platforme Gradovi deljenja (Shared Cities) i uz podršku Goethe-Institut Belgrad. Avantura počinje!

 

Пријатељи деце општине Нови Београд

У организацији „Пријатељи деце општине Нови Београд“ организовано је такмичење „Ускршње ликовне чаролије“.Учествовали су ученици креативне радионице и ликовне секције наше школе (руководиоци секција учитељице Сњежана Солдо, Зорица Вигњевић и Ивана Милић).

За осликана дрвена јаја прво место освојила је ученица Елена Дивовић 4/2, друго место Ана Ћирковић 4/2.За цртеже друго место Елена Дивовић 4/2, треће место Теодора Зејак 2/1.Сви награђени ученици добиће дипломе, а првонаграђени дипломе и књиге. Честитамо!

Тржница идеја

У петак, 30. марта у Етнографском музеју је организована пета Тржница идеја. На овогодишњој манифестацији представило се 28 музеја и установа културе и организација које се баве едукацијом деце и младих. Тринаест ученика наше школе је учествовало у разговорима, опробало се у препознавању бајке на основу илустрације, у драматизацији бајке, изради животиња оригами техником, проучавању исхране кикиндске сове, игри меморије  и другим занимљивостима. Показало се да смо и кроз организовање оваквих манифестације све ближе циљу – успостављању континуиране сарадње музеја и школе, увек водећи рачуна о добробити деце.