Јавне набавке

22.10.2018
Јавна набавка 02/18 – Набавка електричне енергије

Одлука о покретању поступка
Позив за подношење понуда
Решење о образовању комисије
Изјава чланова комисије
Конкурсна документација


19.10.2018
Јавна набавка 01/18 – Екскурзије и настава у природи

Одлука о покретању поступка
Решење о образовању комисије
Изјава чланова комисије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


 

 

 

 

 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Позив за подношење понуда – измена – 2017

Обавештење о продужетку рока 2017

Измена конкурсне документације 2017

Одлука о додели уговора-струја 2017

Обустава  поступка јавне набавке 2017

Конкурсна документација – струја – 2017

Позив за подношење понуда – струја – 2017

Конкурсна документација – екскурзија и настава у природи 2017

План јавних набавки 2017

План јавних набавки 2016

Одлука о додели уговора 02-15

Oдлука о закључењу оквирног споразума 01-15

Позив за подношење понуда 02 -15 струја

Позив за подношење понуда 01-15-1

Конкурсна документација 02-15 струја

Конкурсна документација  01-15-1

Оглас за школски простор

Оглас екскурзије 2015. године