Контакт

Основна школа „Влада Обрадовић Камени“ 

Добановачка 2а, Нови Београд, Србија
Матични број: 07053657
Пиб: 101200859
Телефон:  011/2154-975
Факс: 011/2155-476
Директор: Радојица Тадић