Запослени

Управа школе:

 1. Директор школе: Радојица Тадић (професор историје)
 2. Секретар школе: Албертина Стојановић  (дипломирани правник)
 3. Шеф рачуноводства: Драгица Славица
 4. Административни радник: Дамир Голубовић

Стручни сарадници:

 1. Психолог: Душанка Јевтић  (дипломирани психолог)
 2. Библиотекар: Јасмина Радовановић  (професор српског језика)

Наставници предметне наставе:

 1. Снежана Арсеновић  (професор српског језика)
 2. Татјана Симић (професор српског језика)
 3. Мира Ковачевић  (професор математике)
 4. Момир Глушица  (профеоср математике)
 5. Весна Нешић  (професор биологије и хемије)
 6. Весна Јањић  (професор физике и хемије)
 7. Милош Марчетић  (професор историје и грађанског васпитања)
 8. Звонко Вранић  (професор географије)
 9. Бранка Паштар  (професор енглеског језика)
 10. Гордана Цалић  (професор руског језика)
 11. Зоран Нововић  (профеоср физичког васпитања)
 12. Бошко Витомировић  (професор физичког васпитања-изборни спорт)
 13. Загорка Павловић  (наставник техничког образовања)
 14. Дамир Голубовић  (професор информатике и рачунарства)
 15. Љубомир Пјевовић  (професор музичкe културе)
 16. Тања Полети (професор музичке културе)
 17. Јасмина Лошић  (наставник ликовног васпитања)
 18. Слађана Гајић (професор енглеског језика)

Наставници разредне наставе:

 1. Крстина Вукосављевић (наставник разредне наставе)
 2. Весна Андријевић (професор разредне наставе)
 3. Зорица Вигњевић  (наставник разредне наставе)
 4. Марина Новчић  (професор разредне наставе-мастер)
 5. Љиљана Тодоровић  (професор разредне наставе)
 6. Снежана Стефановић  (наставник разредне наставе)
 7. Сњежана Солдо  (наставник разредне наставе)
 8. Драгана Томашевић  (наставник разредне наставе)
 9. Ивана Милић  (професор разредне наставе)
 10. Александра Тановић (професор разредне наставе – боравак)
 11. Џемила Кадријевић  (педагошки ромски асистент)
 12. Никола Лучић  (православни вероучитељ)
 13. Амел Османовић  (исламски веручитељ)

Техничко особље:

 1. Иван Лалић, домар
 2. Павле Лалић, домар- ложач
 3. Миодраг Борић, спремач
 4. Јелена Габић, спремачица
 5. Славица Ћустић, спремачица
 6. Сава Чичић, спремачица