Изборна

 

Изборна настава у школској 2013/14. години ће се реализовати из следећих предмета:


Изборна настава – обавезни изборни предмети

 

Предмет -разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Грађанско васпитање

36 x 2

72

36 x 3

108

36 x 3

108

36 x 2

72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

34 x 2 68

Верска настава

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

34 x 2 68

Руски  језик

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

Француски језик

72 x 1 72

36 x 2 72

Физичко васпитање- Изабрани спорт

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 2 72

34 x 2 68

 

Изборна настава –  изборно изборни предмети

 

Предмет -разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Народнатрадиција

36 x 1

36

36 x 1

36

36 x 1

36

Свакодневниживот у прошлости

36 x 1 36

36 x 1 36

36 x 1

36

36 x 1 36

Информатика и рачунарство

36 x 2 72

36 x 2 72

36 x 1 36

34 x 2 68

Од играчке до рачунара

36 x3 108

Лепо писање

36 x 1

36