КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ (за ученике са посебним способностима)

Дан Датум Активност Време
петак субота   недеља понедељак 11 – 14.5. Пријављивање ученика за пријемни испит

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

од 9 – 14 ч.
субота 26.5. Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику од 10 ч.
петак субота недеља 1 – 3.6.  

Пријемни испити у музичким школама

од 10 ч.
недеља понедељак уторак 3 – 5.6. Пријемни испити у балетским школама од 10 ч.
петак субота недеља 1 – 3.6. Пријемни испити у уметничким школама ликовне области од 9 – 12 ч.

и

14 – 17. ч.

субота 2.6. Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима од 12 – 14 ч.
недеља 3.6. Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство   и информатику испит из математике од 10 – 12 ч. испит из физике

од 14 – 16 ч.

субота недеља 2. и 3.6. Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима од 10 – 12 ч.
субота недеља 2. и 3.6. Пријављивање и подношење спортске документације у Спортској гимназији од 9 – 14 ч.
Прелиминарни резултати пријемних испита – детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемне испите
петак 8.6. Коначни резултати пријемних испита до 12 ч.
       
субота 23.6. Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику у 10 ч.

 

 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
И УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Дан Датум Активност Време
понедељак 18.06. Завршни испит – тест из српског језика од 9 – 11 ч.
уторак 19.06. Завршни испит – тест из математике од 9 – 11 ч.
среда 20.06. Завршни испит – комбиновани тест од 9 – 11 ч.
петак 22.06. Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе до 8 ч.
субота 23.06. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама од 8 – 16 ч.
понедељак 25.06. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама од 8 – 16 ч.
четвртак 28.06. Објављивање коначних резултата завршног испита од 8 ч.
петак и

субота

29. и 30.06. Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи од 8 – 15 ч.
среда 4.07. Провера листе жеља од стране ученика у основним школама и пријем жалби на изражене жеље од 8 – 15 ч.
четвртак 5.07. Објављивање званичне листе жеља и провера листе жеља на званичном и техничком сајту до 12 ч.
 

недеља

 

8.07.

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима

( у основним и средњим школама )

 

од 8 ч.

недеља 8.07. Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу до 20 ч.
понедељак и

уторак

9. и 10.07. Упис ученика у средње школе – први уписни круг од 8 – 15 ч.
понедељак 9.07. Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг од 8 – 15 ч.
среда 11.07. Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга до 20 ч.
среда 11.07. Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу до 20 ч.
четвртак 12.07. Упис ученика у средње школе – други уписни круг од 8 – 15 ч.