„Save The Children“

На предлог Министарства просвете и у сарадњи са невладином организацијом „Save the children“,  наша школа укључена је у пројекат  „Доступно и квалитетно образовање“.Уговор  о сарадњи, потписан је 12. октобра 2017. Године у Палати „Србија“.Пројекат је само један од многобројних иницијатива које је UNICEF у Србији покренуо у циљу подршке институцијама система против осипања ученика.Пројектом су обезбеђена средства за набавку ужине,  школског прибора и  опреме за радионичарски рад – ваннаставне активности.

Први део обуке за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика, која је трајала четири дана,  од 1. до 4. фебруара ове године, похађале су Душанка Јевтић, психолог школе и Гордана Цалић, професор руског језика.Оне ће стечена знања добијена на обуци, као и примере добре праксе, применити у раду са децом и родитељима. Планирано је да пројекат траје годину дана.